STOWARZYSZENIE

Teatr Pneumatyczny -> O nas -> Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Artystyczne PNEUMA

Adres siedziby: Rynek Zygmunta Augusta 9
KRS: 0000860060
NIP: 8461668616
REGON: 387046261
E-mail: stowarzyszeniepneuma@gmail.com

Rosnąca liczba aktywności i chęć pełniejszego wykorzystania naszych możliwości skłoniły nas do rozmów o powołaniu do życia organizacji pozarządowej, która mogłaby wspierać zarówno powstawanie i prezentowanie przedstawień Teatru Pneumatycznego, jak i innych aktywności kulturalno-społecznych proponowanych przez jej członków.

W związku z tym, w drugiej połowie 2020 roku założyliśmy Stowarzyszenie Artystyczne PNEUMA, które obecnie jest jednym z dwóch (oprócz Augustowskich Placówek Kultury) instytucjonalnych podmiotów kluczowo wspierających aktywności Pneumatycznego.

Podstawowym celem stowarzyszenia jest wspieranie, promowanie, organizowanie i generowanie szeroko pojętych działań edukacyjno – kulturalnych przy szczególnym uwzględnieniu aktywności artystycznej wśród dorosłych, młodzieży i dzieci. Szczegółowe cele stowarzyszenia:
 1. rozwój i promocja teatru oraz innych dziedzin sztuki,
 2. integracja różnych środowisk artystycznych,
 3. utrzymywanie kontaktów oraz realizacja wspólnych projektów z jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami z kraju i zagranicy,
 4. promocja twórców z kraju i z zagranicy,
 5. działalność edukacyjna, wychowawcza oraz terapeutyczna poprzez sztukę,
 6. propagowanie tolerancji, szerzenie wielokulturowości oraz działania na rzecz ochrony praw człowieka i obywatela,
 7. prowadzenie działalności prospołecznej przy szczególnym uwzględnieniu środowisk zagrożonych patologiami społecznymi środowisk defaworyzowanych, grup dysfunkcyjnych oraz osób zagrożonych marginalizacją,
 8. działania na rzecz swobodnego dostępu do edukacji i informacji kulturalnej niezbędnej dla rozwoju społeczeństwa,
 9. działania na rzecz ochrony środowiska.

Nasze dotychczasowe działania obejmują:

 • produkcję spektakli Teatru Pneumatycznego
 • organizację spektakli improwizowanych i scenariuszowych w Augustowie i w innych miastach regionu
 • współtworzenie społecznych projektów artystycznych, np. TUTAJ, czyli sensorycznej mapy Augustowa czy miejskiego LARP-u,
 • działania wspierające zbiórki funduszy dla potrzebujących, m.in. pacjentów miejskiego szpitala;