SPOŁECZNOŚĆ

Teatr Pneumatyczny -> Społeczność

Co robimy, by teatr był dialogiem?

U podstawy naszych aktywności leży założenie o tworzeniu teatru, który nie jest ekskluzywny. Który będzie dialogiem i do dialogu będzie zachęcał. Od początku istnienia Pneumatycznego staramy się więc generować przestrzenie oparte na otwartości, wolności i wymianie doświadczeń. Chcemy, aby komunikacja w teatrze nie była jednostronna. Służy temu m.in. sieć historii tworzona przy okazji naszych spektakli od 2021 roku.

Szukamy form dialogu i narzędzi wspierających rozwój teatralnej społeczności, jaką jest dla nas Teatr Pneumatyczny. Bo nie tylko o spektakle tutaj chodzi. Dbamy o rozszerzanie oferty m.in. o pedagogiczno-teatralne warsztaty do przedstawień. Pozwalają one na oddanie teatralnych aktywności w ręce widzów spektakli, którzy przestają być odbiorcami, a w czasie ćwiczeń i zabaw poszerzają kontekst spektaklu i stają się czynnymi twórcami.

Istotne są dla nas także działania, poprzez które w teatr możemy bawić się z osobami często niestety niemającymi takich możliwości na co dzień. Realizowaliśmy przedstawienia m.in. z uczniami Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie oraz uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej.

Włączamy się w działania związane z lokalną społecznością i z historią regionu. Mieliśmy także zaszczyt współtworzyć wydarzenia bliskie sercom osób, które trafiły do Polski m.in. z Białorusi i Ukrainy. Mamy nadzieję, że choć w małym stopniu stawaliśmy się poprzez teatr głosem na rzecz wolności i niepodległości naszych przyjaciół.