PARTNERZY I PRZYJACIELE

Teatr Pneumatyczny -> Społeczność -> Partnerzy

Artystyczne funkcjonowanie Teatru Pneumatycznego jest nierozerwalnie związane z miastem, w którym tworzymy. Działamy w ramach Augustowskich Placówek Kultury i Stowarzyszenia Artystycznego PNEUMA. Dziękujemy wszystkich dobrym ludziom odpowiedzialnym za wspierające nas instytucje kultury:

Od samego początku możemy się rozwijać i docierać z działaniami w rozmaite miejsca dzięki Przyjaciołom Pneumatycznego. Mamy tu na myśli przedstawicieli lokalnych mediów, a także firmy i grupy artystyczne, które promują nasze aktywności lub wspierają je materialnie podczas licznych inicjatyw. Należą do nich: